Emre Üçkardeşler

UNICEF Sosyal Politikalar Başkanı

Emre Üçkardeşler, kamu politikaları üzerine çalışan bir sosyal bilimcidir. Sosyal politikalar ve eğitim politikaları konusunda danışman olarak çalışmaktadır. Carleton Üniversitesi Sosyoloji bölümünde, Türkiye ve Güney Kore’de sosyal politikalar konulu doktora çalışmasını tamamlamak üzeredir. Emre Üçkardeşler, ODTÜ Siyaset Bilimi anadal ve Sosyoloji yandal dereceleri, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Ottawa Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak kalkınma politikaları konusunda lisans dersleri vermiştir.

Eğitim alanında, Emre Üçkardeşler, kamu eğitim harcamaları, okul şiddeti, okula devam oranları, eğitim idaresi ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmalar yürütmüş, karar vericilere yönelik politika/mevzuat analizleri ve politika önerileri yazmıştır. Politikacılar, öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı atölye çalışmaları hazırlamış ve yönetmiştir. Risk altındaki çocuklar ve ailelerin belirlenmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlamış, maarif müfettişleri, okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim modülleri hazırlamış ve toplumsal cinsiyete duyarlı yönetim eğitim mevzuatı konusunda eğitim vermiştir. Çocuk ve gençlerin refahından sorumlu kamu kuruluşları için stratejik eylem planları ve protokoller hazırlanmasında rol almıştır.

Sosyal politikalar alanında, yeni ekonomi, sanayi sonrası istihdam ve Türkiye ve OECD ülkelerinde sosyal harcamalar konularında yayınlar yapmıştır. Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için sosyal güvenlik analizleri ve kurumsal değerlendirmeler hazırlamıştır. Türkiye, Almanya, Güney Kore ve Kanada’nın karşılaştırmalı analizi, Üçkardeşler’in ilgi alanlarından biridir. 2010 yılında, Ruhr ekonomisinin sanayiden hizmet sektörüne dönüşümü konulu bir araştırma ekibinde yer almıştır. 2015 yılında Alman ikili mesleki eğitim kurumlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. 2016 yılında, Seoul Üniversitesi Asya Kalkınma Enstitüsü araştırmacısı olarak Güney Kore’de yeni mesleki teknik liseler konulu bir araştırma yürütmüştür.